Co bych rád pro Vás udělal (1/9)

Tomáš Hrdinka, čerstvě zvolený radní pro oblast životní prostředí a místní Agendu 21, představuje své priority, které bude na Radě Městské části Praha 4 prosazovat a usilovat o jejich realizaci ve prospěch Vás, občanů Prahy 4

V souladu s Vizemi pro Prahu 4, se kterými jsem vstoupil do volební kampaně na podzim roku 2018, a jak už jsem ostatně zmínil i v kandidátském projevu, bych se rád soustředil tyto 3 oblasti:

1) zlepšení údržby zeleně a zefektivnění úklidu veřejných prostranství a kontejnerových stání

Proč a jak? Mezi úřadem městské části Praha 4 a firmou Rossy, která se stará o údržbě zeleně na většině území Prahy 4, existuje cca 15 let stará smlouva, kde jsou naceněny jednotlivé práce údržby na různých typech pozemků s různými typy vegetace, včetně údržby dřevin. Výměry pozemků se za ta léta probíhající výstavbou a rozvojem městské části určitě změnily, odvedené práce jsou tedy počítány na starých datech. Argumentem pro držení stávající smlouvy jsou z dnešního pohledu velmi nízce nastavené ceny za jednotlivé práce, které by s obnovením smlouvy zcela jistě vzrostly. Nicméně možná právě ony nízké ceny jsou důvodem velmi častých stížností občanů na nekvalitně odvedené práce, zejména co se zásahů na dřevinách týká, které se vždy až „poté“ řeší na Komisi pro životní prostředí. Je to jako s pojištěním, u staré pojistky sice platím málo, ale pokud se mi něco stane, nemohu počítat s vyšším plněním. Jenom tady je to místo zdraví zeleň. A nepořádek (NEJEN) kolem kontejnerů nemá snad rád nikdo z nás.

2) omezení hlukové zátěže ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy

Začnu, pro někoho možná překvapivě, pochvalou. Díky radnímu p. Vansovi se o řešení hlukové zátěže v okolí Jižní spojky začalo nejen mluvit? Ale i něco dít. Samo sebou, že to bylo ve spolupráci s Magistrátem hl. m Prahy, ale tak tomu u větších investic a hlavních silničních tahů zkrátka musí být. Chtěl bych na jeho snahu navázat a mojí vizí je mít v okolí Jižní spojky v oblasti Braníka a Krče moderní, vysokou, pro světlo propustnou protihlukovou stěnu, jako je ta na Magistrále v okolí Budějovické. Samozřejmostí je dokončení těžkého zakrytí Spořilovské spojky a velmi rád bych viděl protihlukový asfalt na Novodvorské. Tak mi držte palce.

3) posílení významu vodního hospodářství revitalizacemi vodních toků (ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy) a realizací umělých biotopů

Zde bych chtěl opět poděkovat radnímu p. Růžičkovi, který začal s instalací nádrží na srážkovou vodu u škol a spolupodílel se na revitalizaci dnes biotopového koupaliště Lhotka. Je škoda, že se nádrží nepovedlo za dobu jeho působení instalovat více, ale když je něco nové, je to na začátku s realizací spíše obtížně, než snadné a budu velmi rád, když projekt třeba i s mojí pomocí dokončí. Já bych se rád věnoval více revitalizacím vodních toků, které jsou na našem území až na výjimky většinou v tristním ekologickém stavu, a začnu projektem Kunratického potoka, který by měl být hotový. Jsem zvědav na jeho podobu a měl bych pár nápadů na jeho vylepšení. A pak je tu mé oblíbené téma umělých biotopů, o kterém jsem psal v letošním březovém Tučňáku. Jsem přesvědčený, že jedno koupaliště Lhotka je pro naši městskou část opravdu málo a na rozdíl od investičně rozsáhlých opatření proti hluku a revitalizacím potoků, jde o snadno realizovatelnou věc. Takové 3 až 4 biotopy by určitě naše občany v parném létě velmi potěšily. O tom jsem přesvědčen.

Na závěr nezbývá než rozloučit se mým volebním heslem, které není pokrytecké, ale racionální – neslibuji, nabízím řešení. Více informací o věcech, na které bych se chtěl mimo výše uvedené priority podívat, najdete na mém webu www.tomashrdinka.cz.

 

28. 4. 2019