Info z 1. jednání nové rady MČ Praha 4

Protože máme zájem na tom, aby naši sympatizanti byli z první ruky informováni, co se na MČ Praha 4 děje, budeme zde pravidelně publikovat hlavní výsledky z pravidelných jednání rady MČ Praha 4

Rada městské části odvolala předsedy a členy poradních komisí rady. To je věc, která se se jmenováním nové rady dělá zcela běžně. Nová rada má pochopitelně zájem na tom, aby nově byli v komisích členové, kteří radě budou nápomocní ohledně odborných témat napříč všemi obory lidské činnosti spojené s rozvojem městské části a nikoliv lidé, kteří by jí snad chtěli její rozhodování politicky komplikovat či jí nebýt dobrým rádcem. I přesto na rozdíl od minulého vedení radnice rada velkoryse zvažuje nabídnout pozici předsedy některé komise zástupcům některých opozičních klubů.

Rada také formálně odvolala členy dozorčí rady časopisu Tučňák, přičemž vzápětí jmenovala členy nové, kteří jsou z vetší části ti samí, nicméně nyní přesněji reprezentují současné složení rady. Staronovým předsedou redakční rady je opět velmi dobře pracující pan Bigas.

Rada též odvolala členy dozorčích rad obou městských firem, tedy 4-majetkové a 4-energetické. Noví členové dozorčích rad budou jmenování po dohodě klubů, tvořících většinu v současném zastupitelstvu.

A za poslední - rada zrušila výběrovou komisi pro hodnocení nabídek na nového nájemce Branického divadla, na jehož otevření tak dlouho všichni čekáme. To jsme se zas dočetli útočných komentářů na FB profilech jako je Nás Braník a podobně, že tomu nerozumíme, věci jen zdržujeme a tak. Přitom z podnětu minulého vedení radnice tato komise byla zcela nesmyslně tajná - a každá TAJNÁ komise je ŠPATNÁ komise. Něco jiného by byla tajná volba transparentní komise, ale toto nebyl ten případ. To, že v komisi byli i renomovaní odborníci v oboru divadelnictví, samosebou všichni respektujeme, nicméně statut radou zrušené komise byl pro nás nepřijatelný. Komise tedy bude jmenována nově i za cenu toho, že se výběr nájemce Branického divadla opět oddálí, ale to je zkrátka realita, kterou nová rada zdědila po svých předchůdcích. A zrušením tajné, a tedy i v jistém smyslu slova pochybné komise, v tom začala nová rada dělat pořádek. Doufáme, že teď už to je všem jasné, i Našemu Braníku, že?

 

8. 5. 2019