Info z 2. jednání nové rady MČ Praha 4

Protože máme zájem na tom, aby naši sympatizanti byli z první ruky informováni, co se na MČ Praha 4 děje, pravidelně zde publikujeme hlavní body z pravidelných jednání rady MČ Praha 4

V rámci 2. jednání nové rady MČ Praha 4 si Vás dovolujeme informovat, že byly rozděleny kompetence jednotlivých zástupců rady, kteří tak mohou začít pracovat a naplňovat svůj program. Členové hnutí ANO, konkrétně naše nová starostka Irena Michalcová se tak ujímá gescí školství, národnostní menšiny a PR, radní Tomáš Hrdinka gescí životní prostředí a místní Agenda 21 a radní Jan Hušbauer gescí společnosti založené MČ Praha 4, dotační politika a správa veřejných prostranství.

Dále byly nově jmenovány odborné komise rady, v nichž předsednictví bylo rozvrženo podle klíče 4 (ANO 2011): 4 (ODS) : 2 (TOP 09) : 4 (opoziční kluby) a další členové obsazeni na základě nominací všech klubů v Zastupitelstvu. Potvrdila se tak velkorysost nové koalice, že některým komisím budou předsedat zástupci opozice, což za minulé koalice nebylo.  Na posty předsedů komisí byli za hnutí ANO jmenováni Jaroslava Mörwicková (Komise pro pohledávky a pomoc lidem ve finanční tísni), Tomáš Chaloupka (Komise pro dopravu), Aneta Krajcová (Komise pro poskytování dotací, zahraniční a sport) a Jana Svatá (Komise majetková). Přesné členské složení komisí bude brzy vyvěšeno na webu MČ Praha 4. Jste srdečně zváni na ustavující zasedání jednotlivých komisí, přihlašovat se můžete zde.

Dále byly nově jmenováni zástupci do dozorčích orgánů městských společností (4-majetková, 4-energetická), a to jak v zastoupení členů koalice, tak i opozičních klubů. Přesné složení orgánů lze v brzké době dohledat na webech jednotlivých společností a taktéž v usneseních ze zasedání rady,  postupně zveřejněném na webu MČ Praha 4. Za hnutí ANO byli jako z jediného klubu jmenování do dozorčí rady 4-majetkové (celkem 7 členů) 3 naši zástupci, konkrétně Jana Svatá, Tomáš ChaloupkaAneta Krajcová, do dozorčí rady 4-energetické (celkem 3 členové) byl jmenován další náš zástupce Zdeněk Ziegler.

Tým ANO Praha 4

16. 5. 2019