Vaše Irena Michalcová

Představení kandidátky na starostku

O mně

Můj osobní i profesní život je spjat s Prahou 4, kde jsem se narodila, vyrůstala, pracovala a působím dodnes. Získala jsem pedagogické vzdělání /Spgš + tři roky Ped. UK/ a v oboru předškolního školství působím přes třicet let. Začínala jsem jako učitelka mateřské školy, ale po třech letech jsem v rámci úspěšně absolvovaného konkurzního řízení postoupila do funkce ředitelky. V současné době vedu čtyři předškolní zařízení s téměř pěti sty dětmi a šedesáti zaměstnanci. Několik let jsem působila ve funkci předsedkyně Komise pro výchovu a vzdělávání, nyní jsem členkou školské rady při jedné ZŠ.

Celý život se zajímám o dění kolem sebe, zvláště po roce 1989. Vždy jsem byla zapojena do společenského a politického dění i s ohledem na skutečnost, že moje pracovní vedoucí funkce byla a je do větší míry na politicích závislá /vedení radnice-rozpočet pro školy-opravy-investice, v neposlední řadě jmenování a odvolávání „svých“ ředitelů/.

Jako případná starostka bych ráda realizovala obecně program našeho hnutí, ale zejména bych chtěla napomoci rozvoji Prahy 4. Ten bych rozdělila do dvou základních okruhů, a to všeobecného a toho, který souvisí s mou profesí.

Co vnímám jako důležité

V průběhu mého dlouholetého působení na Praze 4 jsem poznala jak je důležitý rozvoj města jako živého organismu. Ráda podpořím rozumnou výstavbu s ohledem na potřeby městské části ovšem za předpokladu souběžně se rozvíjející infrastruktury. Jde zejména o dostupné bydlení pro mladé, ale zároveň i pro“ důstojné“ stáří.  Je třeba pečovat o stávající a podporovat výsadbu nové zeleně, revitalizovat vnitrobloky.  Za podstatné považuji vyřešení parkování i s ohledem na skutečnost, že nově vzniklé parkovací zóny nepovažuji za rozumné, tak jak byly zrealizovány. Stojím o vyrovnaný rozpočet a nastolení digitalizace úřadu. Praha 4 má k řešení dlouhodobě přetrvávající „problém“ – spořilovskou radiálu /dokončení obchvatu či zastřešení/, nedořešené problémy s fungováním zřízených společností /4-majetková, 4- energetická/, stejně tak s KC Novodvorská, v neposlední řadě s Branickým divadlem.

Co v vnímám jako neméně důležité

Pro celou společnost je velmi důležité školství a vzdělávání. V Praze 4 je téměř padesát školských zařízení. Na základě mých zkušeností bych ráda podpořila školy v tom, aby se staly “chytrými, bezpečnými a zdravými“ a ráda podpořím všechny programy, které povedou k tomuto cíli. Chci zavést komplexní přístup k jednotlivým školám a jejich potřebám. Je nutné jim poskytnout podporu při řízení a jejich rozvoji, podpořit opravy a zejména pak investice, které je však nutné řídit z jednoho místa a realizovat je se znalostí věcí! Se školami souvisí též bezpečnost, kde hodlám obnovit spolupráci městských strážníků s objekty pod heslem „každá škola má svého strážníka“, který na Praze 4 kdysi již dobře fungoval.

Závěrečné motto::“Ráda bych teoretické mluvení proměnila v praktickou skutečnost!“

 

2. 9. 2018