Mocný nástroj místní Agendy 21 je na Praze 4 teprve v plenkách

Přečtěte si názor Tomáše Hrdinky, který vyšel v časopise Tučňák k zavádění a prvním úspěchům specifického nástroje komunální na městskou část Praha 4

Místní Agenda 21 na městské části Praha 4 žije

Jsou to již téměř tři roky, co naše městská část začala využívat v Evropě již široce zavedeného nástroje, tzv. místní Agendy 21 (MA21). Loni jsem na stránkách časopisu Tučňák jako předseda komise rady městské části pro MA21 představil základní informace, co MA21 obnáší a jak se jí i Vy můžete zúčastnit. Rád to znovu zopakuji. Jde o nástroj komunální politiky, prostřednictvím kterého se můžete aktivně podílet na zlepšování prostředí obce, města nebo městské části tím, že příslušný úřad informujete o věcech a podnětech, o kterých víte tzv. z první ruky a jejichž realizace by vylepšila místo, ve kterém žijete. Radnice tak velké městské části, jako je Praha 4, přirozeně nemůže vědět o všem, co lidi v místě jejich bydliště konkrétně trápí nebo si přejí. Od toho v rámci MA21 existují tzv. veřejná fóra, na kterých se již řada z Vás mohla setkat s komunálními politiky, městskými úřadníky a zástupci městské policie.

10 tematických okruhů a jak to celé funguje

U deseti základních témat jste mohli vyjádřit své podněty, negativní i pozitivní, a hlasovat o jejich závažnosti. Čím více hlasů dostane podnět, tím více se pro radnici stává naléhavější jeho řešení. To však může být běh na delší trať. Realizace některých Vašich podnětů, jako přerostlý strom nebo poničené lavičky, je otázkou několika dnů, parkové úpravy nebo rozbité chodníky několika měsíců a problémy koncepčního charakteru, jako parkovací zóny, jednosměrky či zastřešení Spořilovské se horko těžko stihnou v rámci jednoho volebního období. A i když byste si asi přáli, aby to šlo celé rychleji, někdy to zkrátka nejde, zvláště když podnět není v kompetenci městské části, ale třeba magistrátu či jeho organizace. V takovém případě Praha 4 podnět předá k vyřízení a čeká na odpověď. A právě aby občan věděl, ve které fázi řešení se nachází jeho podnět, je nutné zavést přehledné výstupy, které se v příštím roce chystají a měly by být v tabulkové či textové podobě s množností vyhledávání typu a druhu podnětu pravidelně aktualizovány na webu naší městské části. To je i požadavek Národní sítě zdravých měst, které je Praha 4 v rámci plnění MA21 součástí a obhajuje loni poprvé nabytou, nejnižší kategorii D. Na tu jsou kromě veřejných fór navázány i mnohé akce spojené s osvětou ohledně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí při příležitosti významných mezinárodních dnů, kterých se mohou občané Prahy 4 každoročně zúčastnit. Já sám bych si přál, aby se u nás MA21 zdárně rozvíjela a s ní i celá Praha 4, místo, kde žijeme.

Spolupráce s občany, politiky, koordinátory a tajemníkem je životně důležitá

Závěrem bych velice rád poděkoval za spolupráci paní Mgr. Evě Šimkové, bývalé koordinátore MA21 z úřadu městské části Praha 4 a těším se na spolupráci s její nástupkyni paní Mgr. Alžbětou Korčákovou, Ph.D. A také Vám, občanům Prahy 4, kteří jste na veřejná fóra přišli a v budoucnu ještě přijdete. Bez Vás by totiž MA21 byla k ničemu. Přeji Vám pohodové Vánoce.

Více na informací k místní Agendě 21 včetně fotodokumentace z průběhu a výstupů proběhlých veřejných fór naleznete na mém webu www.tomashrdinka.cz.

 

 

 

2. 9. 2018