Radnice v Praze 4: Pokus o „odklonění“ majetku obce za desítky milionů Kč

Hnutí ANO chce zabránit obskurním transakcím radnice v Praze 4, které snižují hodnotu obecního majetku o obrovské částky v řádech desítek milionů korun. Poslední konkrétní případ, pokus o prodej 4 – Energetické, a.s., můžete zhlédnout na našem videu.

Osoby a obsazení

Starosta Městské části Praha 4  Mgr. Petr Štěpánek, CSc (Strana zelených) a 4 - Energetická, a.s. (společnost ve 100% vlastnictví radnice).

Nejdříve data a čísla…

22. 5. 2015: 24 milionů Kč

Do Obchodního rejstříku je zapsáno snížení základního kapitálu 4 – Energetické, a.s. z původních 125 760 000,- Kč na 24 000 000,- Kč.

31. 5. 2017: 78,5 milionu Kč

Radnice nechala soudního znalce ocenit tepelné hospodářství (znalecký posudek č.5685/30/17 ze dne 31.5.2017), které hodlala vložit jako nepeněžitý vklad do 4-Energetické, a.s.  za účelem opětného zvýšení základního kapitálu. Soudní znalec stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu ve výši 78 533 000,- Kč.

28. 6. 2017: 83,7 milionu Kč

Na návrh starosty Štěpánka rada rozhodla o zvýšení základního kapitálu 4 – Energetické, a.s. o částku 83 721 620,- Kč. Jak k této částce starosta došel? K oceněnému majetku (tepelnému hospodářství), tedy nepeněžitému vkladu za cca 78,5 milionu (viz výše uvedený znalecký posudek)  přihodil dalších cca 5,2 milionu, tedy peněžitého vkladu. Kontrolní součet pro šťouraly: 78,5 + 5,2 = 83,7.

1. 11. 2017: 107,7 milionu Kč

Do Obchodního rejstříku je zapsáno zvýšení základního kapitálu 4 – Energetické, a.s. z původních 24 000 000,- Kč na hodnotu 107 721 374,- Kč.

31. 12. 2017: 196 milionů Kč

Dle znaleckého ústavu  NSG Morison je k 31. 12. 2017 hodnota majetkového portfolia 4 – Energetické, a.s. 196 281 000,- Kč a to, citujeme z posudku: „včetně stanovení míry jejich opotřebovanosti a odhadu hrubých výdajů do postupné obnovy a údržby majetku“ (znalecký posudek 524-22/2018 z 4. 5. 2018)!!

6. 6. 2018: 23 milionů Kč

Starosta Štěpánek předkládá radě návrh na prodej 4 – Energetické za 23 000 000,- Kč (!!).

Rada starostův návrh schválila a předložila zastupitelstvu k odsouhlasení.

13. 6. 2018: 0 Kč

Proč 0 (nula)? Protože zastupitelstvo prodej neodsouhlasilo.

5. 9. 2018: 23 milionů Kč

Starosta Štěpánek to zkouší ještě jednou. Opět (!) předkládá radě návrh na prodej 4 – Energetické za 23 000 000,- Kč. Rada starostův návrh opět (!) schválila a předložila zastupitelstvu k odsouhlasení.

12. 9. 2018: 0 Kč

Proč opět 0 (nula)? Protože starosta návrh na prodej za 23 000 000,- Kč stáhl na začátku jednání zastupitelstva. Již věděl, že odpor jednotlivých zastupitelů je tak velký, že by mu prodej opět neodsouhlasili.

Dne 23. 9. 2018 přišlo trestní oznámení

Všichni členové rady a dotčení vedoucí odborů Městské části Praha 4 byli informováni jedním ze zastupitelů o podání „Trestního oznámení – prodej akcií společnosti 4-Energetická a. s“. Toto trestní oznámení bylo, dle vyjádření zastupitele, doručeno již 18. 7. 2018 na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4.

Závěrem kontrolní otázky za 173 milionů pro všechny, kteří dočetli až sem:

196 mil. Kč (hodnota majetkového portfolia) mínus 23 mil. Kč (prodejní cena) rovná se 173 milionů majetku Městské části Praha 4. Kam se ty miliony „vypařily“? Kam měly být „odkloněny“?
Odpověď na kontrolní otázku veřejnost zatím nezná. Dozajista jí zná starosta Štěpánek, který prodej navrhl a Rada Městské části Praha 4, která prodej odsouhlasila.

Pracovní témata pro Hnutí ANO

Vracíme se na začátek tohoto obskurního pokusu o prodej obecního majetku.
Chceme podobným kauzám zabránit.
Abychom to dokázali, musíme být silní.
Abychom byli (politicky) silní, potřebujeme Vaše hlasy v komunálních volbách.

Prosíme Vás, voliče v Praze 4 – k volbám přijďte, hlas nám hoďte.

Děkujeme.

26. 9. 2018