Váš Tomáš Hrdinka

Představení kandidáta na radního pro životní prostředí

O mně

Od chvíle, co jsem se před 38 lety v Praze-Podolí narodil, se začal rozvíjet můj osobní vztah k Praze 4, k městské části tah pestré a krásné zároveň. Po studiích na gymnáziu Jana Keplera jsem vystudoval geografii na Karlově univerzitě, kde jsem krátkou chvíli učil a nyní pracuji ve Vodohospodářském institutu T. G. Masaryka v Podbabě. Má práce je mi zároveň i koníčkem. Jsem ženatý, s manželkou Lenkou mám téměř ročního synka Vítka. Rád cestuji, poznávám nové krajiny a kultury, a také se rád vracím zpátky k nám do Česka, do Prahy, do naší městské části.

Co jsem pro Vás již stihl udělat

Po mém zvolení do Zastupitelstva MČ Praha 4 v roce 2014 jsem se začal věnovat rozběhu a rozvoji místní Agendy 21, nejdříve jako člen komise Rady pro místní Agendu 21, později jako její předseda. Tento poměrně nový nástroj komunální politiky, který si již osvojila řad měst a městeček v Česku, napomáhá skrze názory a podněty občanů kultivovat veřejný prostor tím, že se tito aktivně podílejí na utváření politiky města nebo městské části, a to i v čase mimo volby. Mohou tak MČ upozornit na řadu pro ni neviditelných problémů, které pak ona s větším či menším časovým zpožděním řeší. Občané Prahy 4 mohli své podněty k 10 tematickým okruhům vyjádřit na 6 veřejných fórech, konaných v různých čtvrtích Prahy 4 a některé podněty se podařilo skutečně realizovat. Bohužel ne tolik, kolik by si občané zasloužili, a to i z důvodu neochoty současné Rady se k některým složitějším podnětům postavit čelem. Tento přístup bych velmi rád změnil. Občané mají právo být informováni o tom, jak se s jejich podněty naložilo.

Co bych pro Vás ještě rád udělal

Jsem hluboce přesvědčený, že člověk by měl nejen v politice dělat to, čemu opravdu rozumí a má s tím nějaké zkušenosti, až už profesní nebo osobní. Mým takovým oborem je problematika životního prostředí a vody. Rád bych proto ze své vodohospodářské profese do komunální politiky přinesl zkušenosti a znalosti pro posílení významu vody a vodních prvků v městské krajině a dále se věnoval zejména řešení nadměrné hlučnosti a nehezkým doprovodným jevům souvisejícím s problematikou odpadového hospodářství – nepořádek snad nemá rád nikdo z nás. A místo planých slibů Vám nabízím zcela konkrétní řešení (viz  zde).

Více osobních i profesních informací včetně mých názorů na důležitá témata si můžete přečíst na mém webu www.tomashrdinka.cz.

 

2. 9. 2018